Openbaar Onderwijs Papendrecht Openbaar Onderwijs Papendrecht Scholen Medewerkers Ouders
HOME | ZOEKEN


Actualiteit

HET BESTUUR VAN OPOPS ONDERSTEUNT "PO IN ACTIE" 

Basisonderwijs gaat ons aan het hart en daarom een eerlijk salaris èn minder werkdruk!

OPOPS in het nieuws

De Leilinde was te zien bij het RTL 4 programma "Lifestyle Experience". Bekijk de video op Youtube

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018 inclusief Controleverklaring accountant [pdf]

Jaarrekening 2017 deel 1

Jaarrekening 2017 deel 2

Jaarrekening 2017 deel 3

Controleverklaring accountant bij jaarrekening 2017  

Jaarverslag 2016 [pdf]

Jaarrekening 2016 deel 1 [pdf]

Jaarrekening 2016 deel 2 [pdf]

Accountantsverslag 2016 [pdf]

Jaarverslag 2015 [pdf]

Overige documenten

Herstelonderzoek bestuur en scholen 27 juni 2019 [pdf]

Strategisch beleid [pdf]

Stichtingsondersteuningsprofiel [pdf]

Statuten [pdf]

Besturingsvisie en toezichtskader [pdf]

Managementstatuut [pdf]

Regeling melden misstanden [pdf]

Onderwijsopbrengsten: zie www.scholenopdekaart.nl [link]Bestuur
Bestuurskantoor
Medezeggenschap
Waar staan we voor
Actualiteit
Affiche
Samenwerking
Vacatures
| Home | Contact |