Openbaar Onderwijs Papendrecht Openbaar Onderwijs Papendrecht Scholen Medewerkers Ouders
HOME | ZOEKEN


Medezeggenschap
Leden:

 • dhr. R. van Valen (oudergeleding; voorzitter)
 • mevr. M. v/d Bos (personeelsgeleding)
 • mevr. B. Heutink (personeelsgeleding)
 • mevr. P. Mos (personeelsgeleding)
 • dhr. R. Kompagne (personeelsgeleding)
 • mevr. C. Libert (personeelsgeleding)
 • dhr. J. van Gink (oudergeleding)
 • dhr. R. Huyzer (personeelsgeleding)
 • dhr. M. de Jong (oudergeleding)
 • mevr. C. Scheermeijer (oudergeleding)
 • mevr. S. Dillewaard (oudergeleding)
 • dhr. T. Fitskie (oudergeleding)


Vergaderdata 2019:

- 28 maart 2019
- 20 juni 2019
 


Door op onderstaande links te klikken kunt u het reglement en het statuut van de GMR lezen.


Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht

Statuut voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht


Bestuur
Bestuurskantoor
Medezeggenschap
Waar staan we voor
Actualiteit
Affiche
Samenwerking
Vacatures
   | Home | Contact |