Openbaar Onderwijs Papendrecht Openbaar Onderwijs Papendrecht Scholen Medewerkers Ouders
HOME | ZOEKEN


Waar staan we voor

Het Bestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht is een organisatie die met beide benen in de samenleving staat.

Het bestuur:

  • bestuurt namens haar achterban
  • houdt toezicht op het behalen van gewenste resultaten
  • onderhoudt contacten met haar klanten

Openbaar Onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs
Goed onderwijs is leren van en met elkaar
Wederzijds respect en nieuwsgierigheid is nodig
Dicht bij huis en midden in de samenleving
Stelt eisen aan kinderen, ouders en leerkrachten

Onze aanpak

Al onze scholen zijn gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Binnen een pedagogisch en stimulerend klimaat werken wij met behulp van eigentijdse werkvormen en materialen aan zowel de cognitieve als de niet-cognitieve basisvaardigheden met o.a. als doel een soepele aansluiting op het voortgezet onderwijs.
Wij streven naar een veilige en vriendelijke omgeving met duidelijke regels en zien de ouders als een waardevolle schakel in dit proces.

Missie en merkbelofte: 

Onze missie is leerlingen voor te bereiden op hun maatschappelijk functioneren nu en in de toekomst

Onder leerlingen verstaan we alle kinderen van 4 tot 12/13 jaar, ongeacht geloof, ras of achtergrond, woonachtig in Papendrecht en Sliedrecht of omgeving, behalve diegenen aan wie aantoonbaar zorg moet worden besteed die de capaciteit van onze scholen te boven gaat. 

Onze Merkbelofte is dat al onze scholen gericht zijn op de optimale ontwikkeling van onze leerlingen. 

Dit realiseren wij door:
-           een goed pedagogisch klimaat

-           uit te gaan van de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen/om te gaan met 
            verschillen tussen kinderen
-           ons te richten op normen en waarden, respect en welbevinden.
-           te werken aan zowel de cognitieve als de niet-cognitieve basisvaardigheden

-           een soepele aansluiting op het voortgezet onderwijs te realiseren.
-           te werken met gekwalificeerd personeel
-           te werken met gevarieerde werkvormen en moderne materialen
-           te werken binnen een veilige en uitdagende schoolomgeving met duidelijke 
            regels  

Wij zien de ouders als een waardevolle partner in dit proces.

Unieke kracht:
(waar ben ik het allerbeste in)
- we staan midden in de samenleving
- we werken om aantoonbaar alles uit uw kind te halen
- We maken geen verschil tussen kinderen
- Alle scholen zijn anders
- Niet apart maar samen

Kernwaarden
(hoe wil ik werken)

Blijvend ontwikkelend
Samen en in vertrouwen
Met wederzijds respect en in dialoog
Actief en sociaal betrokken
Kritisch en rechtvaardig
Zelfsturend en reflectief 
Ontdekkend / onderzoekend en belangstellend

 

 


Bestuur
Bestuurskantoor
Medezeggenschap
Waar staan we voor
Actualiteit
Affiche
Samenwerking
Vacatures
| Home | Contact |