Openbaar Onderwijs Papendrecht Openbaar Onderwijs Papendrecht Scholen Medewerkers Ouders
HOME | ZOEKEN


Actualiteit

5010 is de vraagbaak voor ouders van kinderen die naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan. 5010; hèt telefonisch en digitaal loket voor informatie en advies. Telefonisch met een gratis nummer: 0800 5010, dat bereikbaar is op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur. Digitaal met een website: www.50tien.nl, waar veel informatie op staat. Bovendien is het mogelijk om vanaf de website per e-mail een vraag te stellen.
De doelstelling van 5010 is helder en simpel: antwoord geven. Antwoord, en als het nodig is een advies, op alle vragen die ouders kunnen hebben over het onderwijs aan hun kinderen.
5010 is een samenwerking van de organisaties voor ouders in het onderwijs
LOBO, NKO, OUDERS & COO en VOO en organisaties voor leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen en handicaps, Balans en CG-RAAD. Dit brede samenwerkingsverband geeft een groot draagvlak en bundelt de expertise om te voorzien in de vragen van
ouders.

Klik hier voor informatie over leerling verzekeringen binnen OPOPS  

Klik hier voor informatie over het zorgsignaleringssysteem "Zorg voor Jeugd".

Klik hier voor informatie over Passend onderwijs

Klik hier voor informatie over een scholierenverzekering  

Klik hier voor de klachtenregeling  


Schoolvakanties
Kinderopvang
Actualiteit
| Home | Contact |